Nauwkeuriger mammogram door nieuwe techniek

Radiologen van het Maastricht UMC+ kunnen met behulp van een nieuwe mammografietechniek een nauwkeurigere inschatting maken van het wel of niet hebben van een borsttumor.

mammografie, mammogram

Dit kan veel ongerustheid wegnemen bij vrouwen die onterecht vanuit het bevolkingsonderzoek naar borstkanker worden doorverwezen. Maastricht UMC+ is het eerste en enige ziekenhuis in Nederland dat deze methode momenteel toepast.

Borstkanker vinden met MRI en computer

Mark Stoutjesdijk onderzocht de toepassing van MRI van de borst en naar computer ondersteunde diagnose (CAD) om de beoordeling van deze onderzoeken te verbeteren. Hij beoordeelde om te beginnen de waarde van een jaarlijks MRI-borstonderzoek bij vrouwen met familiair verhoogde kans op borstkanker.

Borstkanker screenen met MRI redt levens

De overlevingskans van vrouwen waarbij borstkanker vaker in de familie voorkomt, stijgt aanzienlijk als zij worden gescreend met een MRI-scan. Deze scan ontdekt ruim twee keer zoveel tumoren dan een mammografie (röntgenstraling)