Nieuw middel bijzonder effectief tegen malaria

Een internationale onderzoeksgroep heeft een compleet nieuw middel ontdekt dat bijzonder effectief is tegen malaria.

Malariamug

In Nature melden de onderzoekers dat het middel een essentieel onderdeel in de stofwisseling van de parasiet verstoort en zo alle stadia van vermenigvuldiging kan blokkeren.

Manke parasiet beschermt muis tegen malaria

Malariaparasieten kunnen geen malaria meer veroorzaken als er gericht enkele genen worden uitgeschakeld. Zulke ‘manke’ parasieten vormen een ideaal vaccin. Ze beschermen tegen malaria zonder het te veroorzaken. Ivo Ploemen van het UMC St Radboud promoveert maandag 10 juni 2013 op onderzoek naar de werking van het vaccin bij muizen. De goede resultaten maken nieuwsgierig naar vervolgonderzoek bij de mens.

Malariabestrijding kan veel leren van plaagbestrijding in landbouw

Met 25 procent minder doden wereldwijd in de laatste tien jaar lijkt het goed te gaan met de bestrijding van de malariamug. Maar die bestrijding leunt wel erg eenzijdig op het gebruik van chemische insecticiden. Dat is zeer riskant, menen Amerikaanse en Wageningse entomologen en experts op het gebied van biologische bestrijding.

TropIQ zoekt naar nieuwe malariamedicijnen

TropIQ Health Sciences, een spin-off bedrijf van het UMC St Radboud, zoekt naar geneesmiddelen die de overdracht van de malariaparasiet van mens op mug tegengaan. Het bedrijf, dat werkt in een markt voor malariaonderzoek en -ontwikkeling met een jaarlijkse omvang van 800 miljoen euro, wordt donderdag 26 januari 2012 in de ‘muggenfabriek’ van het UMC St Radboud officieel geopend door Annemieke Traag, gedeputeerde Economische Zaken/Innovatie van de provincie Gelderland.

Malaria in Suriname bijna uitgebannen

Malaria is in Suriname bijna onder controle. Een vijfjarig bestrijdingsprogramma met nieuwe strategieën is een succes, zo blijkt uit een effectenstudie door Hélène Hiwat – van Laar waarop zij 21 november 2011 promoveert aan Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR. Alleen de grensstreek met Frans Guyana en mobiele gemeenschappen van met name goudmijnwerkers in de bosgebieden zijn nog kwetsbaar voor malaria.