Kroonprins Willem Alexander scoort op alle vereisten van de ideale leider

Met Willem Alexander en zijn tijdgenoten komt een nieuwe generatie leiders aan de macht, de eerste die scoort op alle vereisten van de ideale leider.

InfoGraphic

Als vertegenwoordigers van deze generatie zullen zij een brug slaan tussen het old boys network van de Babyboomers en het individualisme van de jongste generaties.

Lees meer

Topmanager juist niet machtsverslaafd

Managers op hoge posities verlangen veel minder naar macht dan hoogopgeleiden op lagere posities dan altijd is aangenomen. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van Intermediair onder ruim duizend hoogopgeleiden in samenwerking de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Tilburg. Het resultaat is opmerkelijk, omdat de psychologie er altijd van uit is gegaan dat machtsverlangen juist toeneemt naarmate mensen hoger klimmen op de maatschappelijke ladder.

Lees meer

Kwaliteitsverbetering in de geestelijke gezondheidszorg

Macht van hulpverleners in de zorg is een gegeven en is niet direct positief of negatief. Belangrijker is om te kijken wat de consequenties van bepaalde machtstechnieken zijn. Dat stelt Tineke Broer in haar proefschrift ‘Governing ideals of good care. Quality improvement in mental health care’. Broer promoveert donderdag 26 januari 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Lees meer

De camera knielt voor meer macht

Persfoto’s laten mannen invloedrijker overkomen dan vrouwen. Uit onderzoek door onder andere dr. Giessner van Rotterdam School of Management, Erasmus University, blijkt dat vrouwen vaker vanuit een hoge invalshoek worden gefotografeerd, terwijl het omgekeerde het geval is voor mannen. Het beeld van personen met macht wordt consequent versterkt door foto’s die vanuit een lage invalshoek zijn genomen. De resultaten van dit internationale onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Media Psychology.

Lees meer

Macht corrumpeert niet

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, is macht in de eerste plaats geen corrumperende kracht. Het gevoel van macht geeft mensen niet alleen het idee dat ze hun doelen kunnen bereiken, maar zorgt er ook voor dat ze zich makkelijker positief sociaal gedragen. Dat is de conclusie van het promotieonderzoek van Gerben Langendijk in zijn proefschrift getiteld ‘Power, Procedural Fairness & Prosocial Behavior’. Langendijk promoveert aan de Open Universiteit en verdedigt zijn proefschrift vrijdag 13 januari 2012 in Heerlen.

Lees meer