Verbeteringen in filosofie van Adorno

De theorieën van de toonaangevende filosoof Adorno over kunst en cultuur bevatten opvattingen die zichzelf tegenspreken. In zijn proefschrift New Music and Adorno’s Melancholia. Philosophical dissonances in Adorno’s music aesthetics probeert Stuart Griffin deze