Fonds NutsOhra steunt de Bikkels van Bart

Fonds NutsOhra steunt de Bikkels van Bart

Fonds NutsOhra is een samenwerking aangegaan met de Bart de Graaff Foundation. In de komende jaren zal het Fonds NutsOhra via het programma Zorg én Perspectief twaalf ‘Bikkels’ financieel ondersteunen met het starten van hun eigen bedrijf. Fonds NutsOhra Zorg én Perspectief is een programma van Fonds NutsOhra wat zich richt op het vergroten van … Lees meer

Actie 12-12-12 overtreft ProjectX met positieve gedachten

Het lijkt alsof de wereld in een negatieve spiraal zit. We mopperen, klagen, miepen, zeuren en de media staat bol van de slechte nieuwsberichten.

Little present

Tijd voor verandering. Tijd voor positieve vibes. Tijd voor een lach op ons gezicht. Tijd voor leuke dingen. Tijd voor een geweldig initiatief. En die is er!

Lees meer

Wereld Downsyndroom Dag

Woensdag 21 maart is het Wereld Downsyndroom Dag. Deze dag is al in 2006 in Nederland geintroduceerd. Toen is in het bij zijn van princes Maxima de eerste dag gehouden. Stichting Downsyndroom (SDS) is er trots op dat een Nederlands initiatief nu wereldwijd erkend is door de VN.

21 maart is niet zomaar gekozen. Downsyndroom ontstaat doordat het 21ste chromosoom niet 2 maar 3 keer aanwezig is.

Lees meer

Revalidatieprogramma ‘Actief Meedoen’ activeert ouderen met visuele beperking

Deelnemers blijken baat te hebben bij een groepsrevalidatieprogramma dat zich richt op verbetering van de participatie van visueel beperkte ouderen. Het programma ‘Actief meedoen’ dat bewegingswetenschapper Manna Alma van het UMCG samen met Koninklijke Visio heeft ontwikkeld, traint deelnemers o.a. op praktische en probleemoplossende vaardigheden en lichamelijke fitheid. De eerste evaluatie laat zien dat deelnemers hier baat bij hebben. Op 7 maart 2012 promoveert Alma op de resultaten van haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer

Nieuw onderzoek participatie fysiek beperkte Marokkaanse jongeren

Jongeren met een fysieke beperking van Marokkaanse afkomst hebben veel hinderpalen te overwinnen (beeldvorming, taboe, vaardigheden) voordat zij volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Om hun positie te helpen verbeteren zijn MOVISIE en het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) gestart met ‘Doe je mee?’, een participatief onderzoek door en voor deze jongeren.

Lees meer

Meer kinderen doen mee, maar doelstelling niet gehaald

Staatssecretaris De Krom heeft de SCP-publicatie ‘Kunnen meer kinderen meedoen?’, naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit rapport beschrijft de vrijetijdsbesteding (‘maatschappelijke participatie’) van arme en niet-arme kinderen voor en na inzet van het beleid ‘Kinderen doen mee!’.

Lees meer