Daklozenopvang Amsterdam wisselend effectief

Daklozen

De daklozenopvang in Amsterdam is van goede kwaliteit, maar de maatschappelijke effecten ervan zijn wisselend. Dat is één van de conclusies van het promotieonderzoek van Nienke Boesveldt. Zij heeft de uitkomsten van het recentste daklozenbeleid in drie Europese steden onderzocht. Daklozen Dakloosheid is een ingewikkeld probleem voor lokale overheden, zoals gemeenten. Lokale overheden hebben vaak … Lees meer

Gemeente verantwoordelijk opvang van een illegaal kind en zijn moeder

De voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 30 mei 2011 dat de gemeente Amsterdam op grond van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) voorlopig verantwoordelijk is voor de opvang van een illegaal in

Lees meer

Start 3jarig Programma MeeDoen! Sport en Bewegen voor kwetsbare mensen

De Federatie Opvang heeft het meerjarenprogramma MeeDoen! ontwikkeld. Met dit programma kunnen cliënten van de instellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd & begeleid wonen beter meedoen in de maatschappij. Er wordt gestart met een driejarig programma Sport en Bewegen. Tijdens de overheidsreceptie op de Olympische Winterspelen in Vancouver heeft staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekend gemaakt dit initiatief te steunen en hiervoor 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Lees meer