Intensivering van maatregelen tegen geweld in de sport

Naar aanleiding van de tragische dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in Almere, is een brede maatschappelijke discussie ontstaan over geweld op de sportvelden. Minister Schippers heeft daarom in december 2012 en maart 2013 een topberaad georganiseerd met de sportsector, verschillende ministeries, politie, het OM en gemeenten.

Lees meer

60.000 jongeren slachtoffer van cyberpesten

Herhaaldelijk zijn ruim 60.000 jongeren het slachtoffer van cyberpesten. Op 19 april 2013, de landelijke dag tegen pesten, lanceert de non-profit organisatie Reactif een interactieve film om jongeren bewuster te maken van hun rol in cyberpesten.

Trailer: It’s up to you.

Partners zoals Pestweb, Mediawijzer.net, Kennisnet en Mijn Kind Online ondersteunen het project. De film, genaamd It’s up to you, dient als discussiestarter in het onderwijs in de strijd tegen cyberpesten.

Lees meer

Is recyling van menselijk weefsel acceptabel?

Geneesmiddelen met daarin menselijk materiaal komt steeds vaker voor. Hormoontherapieën en voorhuidcellen in wondpleisters en gezichtscrèmes zijn slechts enkele voorbeelden daarvan. Dat zegt schrijfster en ontwerpster Alissa van Asseldonk in het farmacotherapeutisch tijdschrift MFM. Van Asseldonk pleit voor een maatschappelijke discussie over wanneer het ‘recyclen’ van levend, menselijk weefsel in de medische wereld acceptabel is en wanneer niet.

Lees meer

Cidi herhaalt oproep voor landelijke richtlijnen herdenken

De uitspraak van het Hof over de herdenking in Vorden op 4 mei is een ondersteuning van het standpunt van CIDI dat de kwestie van het herdenken van Duitsers op 4 mei in Vorden, geen zaak was voor de rechter, maar voor het publieke debat.

Lees meer

Is synthetische biologie onze toekomst?

Politieke en maatschappelijke organisaties in Nederland moeten zich actief gaan mengen in het debat over synthetische biologie. Dat zegt het Rathenau Instituut in het verschenen rapport Politiek over leven. In debat over synthetische biologie. Synthetische biologie is een veelbelovend wetenschapsgebied, dat kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen zoals de energiecrisis. Als we de kansen van dit wetenschapsgebied willen benutten, moet nu de dialoog van start over eventuele zorgen en risico’s.

Lees meer

Topinkomensdebat mist argumenten

In het debat over topinkomens in de publieke sector laten politici zich vooral leiden door veronderstellingen. Dat concludeert NWO-onderzoeker Teun J. Dekker (Universiteit Maastricht) na internationaal vergelijkend onderzoek naar de discussie over beloning van publieke topbestuurders. In zijn boek pleit hij voor een rationeler debat op basis van goed onderbouwde argumenten. Dat helpt politici bij het nemen van verantwoorde besluiten die goed zijn uit te leggen aan de kiezer.

Lees meer

Zijn geweld en conflict onlosmakelijk verbonden met voetbal?

De tragische dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen maakt een brede maatschappelijke discussie los. De meningen lopen uiteen: voor de een zijn geweld en conflict onlosmakelijk met sport verbonden, voor de ander is het voetbalveld toevallig de plek waar maatschappelijke problemen zichtbaar worden.

Voetbal_Deinze-De_Pinte-16

De Universiteit Utrecht wil haar onderzoek naar dergelijke vraagstukken op het snijvlak van sport en samenleving versterken en uitbouwen. Daarom stelt zij vanaf 1 januari 2013 dr. Ramón Spaaij aan als visiting professor bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

Lees meer