Welvarende mensen leven langer in goede gezondheid

Mannen uit een huishouden met een hoog inkomen leven gemiddeld ongeveer 8 jaar langer dan mannen met een gering inkomen. Bij vrouwen is dit verschil bijna 7 jaar.

Money

Het verschil in gezonde levensjaren bedraagt zelfs bijna 18 jaar bij zowel mannen als vrouwen.

Lees meer

Actie 12-12-12 overtreft ProjectX met positieve gedachten

Het lijkt alsof de wereld in een negatieve spiraal zit. We mopperen, klagen, miepen, zeuren en de media staat bol van de slechte nieuwsberichten.

Little present

Tijd voor verandering. Tijd voor positieve vibes. Tijd voor een lach op ons gezicht. Tijd voor leuke dingen. Tijd voor een geweldig initiatief. En die is er!

Lees meer

Verlengde arm

Afgelopen week was ik voor twee opdrachtgevers, ziekenhuizen, bezig met de inkoop van hechtdraad. Zoals in elk inkoopproject stel je een multidisciplinair team samen dat gezamenlijk tot een goed Pakket van Eisen komt. Meestal heeft de gebruiker daarin een prominente rol. In beide ziekenhuizen ontstond er enige vorm van discussie over de rol van OK assistent als materiedeskundige.

Lees meer