Nader inzicht in oorzaak Hodgkin lymfomen

Hodgkin lymfoom (HL) is een soort lymfklierkanker die het meest voorkomt bij jongvolwassenen. In Nederland wordt de ziekte jaarlijks bij ongeveer vierhonderd mensen geconstateerd. 85% van deze patiënten kan genezen met chemotherapie, soms in combinatie met radiotherapie. Promovenda Huang Xin

MRI-scan bij lymfklierkanker

Bij een patiënt met lymfklierkanker is het belangrijk om te weten hoe ver de ziekte zich verspreid heeft. De meest gebruikte methode daarvoor is een CT-scan, het nadeel daarvan is de noodzakelijke radioactieve straling.

WereldLymfklierkankerdag 15 september 2010

Op 15 september a.s. kan iedereen die informatie wil over lymfklierkanker via het gratis telefoonnummer 0800-2221114 vragen stellen aan top-hematologen uit de Nederlandse ziekenhuizen en ervaringsdeskundigen

Informatiebijeenkomst lymfklierkanker

In de aula van het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom vindt op maandagavond 31 mei een informatiebijeenkomst plaats over de ziekte Non Hodgkin lymfoom. De bijeenkomst, die is georganiseerd in samenwerking met de LymfklierkankerVereniging, is gratis te bezoeken en begint om 19.00 uur.