Totaalaanpak in strijd tegen huiselijk geweld

Per 1 juli 2012 hebben drie Twentse organisaties Maatschappelijk Werk het Steunpunt Huiselijk Geweld overgenomen van Kadera. Door een intensieve samenwerking met politie Twente en Bureau Jeugdzorg ontstaat er een sluitende ketenaanpak met als doel huiselijk geweld zo efficiënt mogelijk te signaleren, te voorkomen en aan te pakken.

Lees meer