Doorbraak in behandeling COPD

copd

Patiënten met ernstig COPD (met longemfyseem) waarvoor geen behandeling meer mogelijk was, kunnen met een relatief kleine ingreep enorme gezondheidswinst boeken. Dit blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen, dat is uitgevoerd onder leiding van longarts Dirk Jan Slebos en onderzoeker Karin Klooster. Zij publiceren hierover donderdag 10 december 2015 in het toonaangevende … Lees meer

Maatschappelijke organisaties pleiten voor verkoopverbod vervuilende snorscooter

De verkoop van de huidige snorscooter met verbrandingsmotor moet zo snel mogelijk worden verboden vanwege de hoge uitstoot van fijnstof en gevaar voor de verkeersveiligheid.

scooter

Wie toch meer vervoersgemak wil, kan beter de e-bike pakken als schoon en veilig alternatief. Hiervoor pleiten de Fietsersbond, Natuur & Milieu en Milieudefensie. Ook het Longfonds vindt de emissie van snorscooters op de fietspaden vanuit gezondheidsoogpunt onverantwoord.

Lees meer

COPD-patiënt eerder in de problemen dan gedacht

Onderzoek van promovendus Bram van den Borst toont aan dat COPD-patiënten al in een vroege fase van de ziekte te maken krijgen met veel meer dan alleen maar longklachten.

De hoeveelheid spiermassa vermindert, de kwaliteit van spierweefsel gaat achteruit en vet wordt op een gevaarlijke plek in het lichaam opgeslagen. Hierdoor is het risico op hart- en vaatziekten sterk verhoogd. Deze resultaten vereisen een verandering van persoonlijke leefstijl die veel verder gaat dan stoppen met roken.

Lees meer

COPD staat nooit alleen

Patiënten met chronische obstructieve longziekte (COPD) hebben vrijwel altijd ook andere kwalen onder de leden. De helft van de patiënten met matig tot ernstig COPD heeft zelfs vier of meer bijkomende kwalen.

Dat schrijven Lowie Vanfleteren en collega’s in het American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. “Die bijkomende kwalen lijken niet willekeurig voor te komen onder de patiënten”, zegt Vanfleteren. “Er zitten patronen in waar huisartsen en longartsen lering uit kunnen trekken.”

Lees meer

Deskundigheid voor longpatiënten met sarcoïdose

Met de komst van prof. dr. Marjolein Drent krijgt Ziekenhuis Gelderse Vallei een belangrijke nieuwe deskundigheid in huis. Marjolein Drent was tot voor kort werkzaam in het academisch ziekenhuis in Maastricht als hoogleraar interstitiële longziekten (ild).

Voor deze specifieke patiëntengroep zal zij als adviseur, consulent en coach fungeren voor collega longartsen uit heel Nederland. Vanaf 2 april zal de hoogleraar longgeneeskunde gemiddeld twee dagen per week in Ede werken.

Lees meer

Zelfmanagement bij astma en COPD blijft wennen

Longpatiënten zijn 365 dagen per jaar bezig met hun ziekte. In de zorg voor mensen met astma en COPD komt de nadruk daarom steeds meer te liggen op ‘zelfmanagement’. Net als bij de zorg voor andere chronische ziekten. Hierdoor verandert de rolverdeling tussen zorgverleners en patiënten. Patiënten krijgen een actieve rol. Ze worden ‘regisseur’ van hun eigen zorg.

Lees meer