Bezuinigen op preventieve logopedie funest voor één op de tien kinderen

Bezuinigen op preventieve logopedie is funest voor kinderen met een zwakke taal- en spraakontwikkeling. Zij lopen hierdoor een forse taalachterstand op nog voordat ze aan de basisschool beginnen. Eén op de tien kinderen tussen 0 en 6 jaar heeft een taal- of spraakprobleem.

Lees meer