Nieuw plasmiddel kan verhoogde aanmaak urine door lithiumgebruik verminderen

Mensen die lithium gebruiken, krijgen vaak last van een verstoorde waterhuishouding. Zij moeten vaker plassen, ook ’s nachts, wat lastig is voor het dag- en nachtritme.

Tijdens zijn promotieonderzoek naar de waterhuishouding, waarop hij op woensdag 8 mei 2013 promoveert bij het UMC St Radboud, ontdekte Anne (Peter) Sinke een middel dat de verhoogde aanmaak van urine door lithiumgebruik kan verminderen: acetazolamide. Muizen die hij dit middel gaf in combinatie met lithium, gingen minder plassen. Patiëntenstudies in Nederland en Nieuw-Zeeland moeten uitwijzen of het ook bij mensen werkt.

Lees meer

Herkenning nierproblemen bij lithiumgebruik voorkomt nierschade

Bijna tachtig psychiaters, apothekers, huisartsen en andere zorgverleners bezochten woensdag 10 maart het symposium over lithium en nierziekten, georganiseerd door Meander Medisch Centrum. Lithium is een geneesmiddel dat uitkomst biedt voor mensen met manisch depressieve stoornissen. Bij een kleine groep mensen kan het langdurig gebruik van lithium tot ernstige nierproblemen leiden. Dit kan worden voorkomen door tijdig de signalen van nierproblemen te herkennen.

Lees meer