Cruciale stap in de communicatie tussen lichaamscellen ontrafeld

Onderzoekers van VU en VU medisch centrum hebben een cruciale stap opgelost in het communicatiemechanisme tussen lichaamscellen. Hierdoor is het voor het eerst mogelijk een volledig model te beschrijven, waarin alle stappen en de betrokken chemische moleculen bij de communicatie benoemd zijn. Een volledig model is essentieel voor verder inzicht in de werking van hersenen en hormooncellen. Het model kan een bijdrage leveren aan het begrijpen van oorzaken van hersenaandoeningen, zoals epilepsie, attentiestoornissen en een vertraagde geestelijke ontwikkeling (retardatie). Het onderzoek is uitgevoerd door Heidi de Wit en Matthijs Verhage van het Center for Neurogenomics and Cognitive Research (CNCR) samen met Duitse collega’s. Het artikel is op 4 september verschenen in het tijdschrift Cell.

Lees meer