Wereldprimeur kan tekort aan donororganen beperken

Het is onderzoekers en leverchirurgen van het UMCG als eersten ter wereld gelukt om uitgenomen levers op lichaamstemperatuur in leven het houden. Daardoor kan vóór de transplantatie getest worden of een donorlever geschikt is voor transplantatie. Zij publiceren op 6 maart 2013 over deze wereldwijde doorbraak in het American Journal of Transplantation.

Lees meer

Donorlever warm bewaren

Levertransplantatie is momenteel de enige behandeling voor leverfalen, maar het aantal leverdonoren schiet tekort. Mede omdat levers van mensen die overlijden door een hartstilstand niet bruikbaar zijn voor transplantatie. In zijn promotieonderzoek probeerde Herman Tolboom dat op te lossen.

Lees meer

Rokers hebben minder kans op darmaandoening colitis ulcerosa

Hoe meer ze roken, hoe minder patiënten met colitis ulcerosa last hebben van hun ziekte. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Frans van der Heide. Ook bevestigt de promovendus eerdere studies waaruit blijkt dat rokers minder kans hebben om colitis ulcerosa te ontwikkelen. Maar op een verwante chronische darmziekte, de ziekte van Crohn, hebben rokers juist weer méér kans.

Lees meer

Verbeterpunten voor behandeling zeldzame leverziekte BA

Biliaire atresie (BA) is een ernstige, zeldzame leveraandoening bij zuigelingen. In Nederland worden jaarlijks zo’n tien baby’s met BA geboren. De ziekte leidt tot afsluiting van de galwegen, waardoor er geen gal naar de darm gevoerd wordt en ernstige schade aan de lever ontstaat.

Lees meer