Hepatitis B en C campagne Amsterdamse Chinezen groot succes

Donderdag 5 juli 2012 werden in Sea Palace, Amsterdam, de resultaten gepresenteerd van de in januari 2012 gestarte campagne ‘China aan de Amstel’. Deze campagne onder Amsterdamse Chinezen heeft tientallen mensen opgeleverd die geïnfecteerd bleken te zijn met hepatitis B of C.

Stijgende sterfte door hepatitis aanpakken

Minder sterfte door een chronische virale leverontsteking (hepatitis B of C) omdat de ziekte sneller wordt herkend. Het hepatitisbehandelcentrum van Medisch Centrum Alkmaar (MCA) pakt, samen met het Nationaal Hepatitis Centrum, LiverDoc en huisartsen, de stijgende sterfte door hepatitis aan.

Gratis test op hepatitis B en C

Na een succesvolle campagne onder de Turkse bevolking kunnen op 17, 18 en 19 mei ook alle mensen die geboren zijn in Irak, Iran, Afghanistan, Vietnam en voormalig Sovjet Unie een informatieavond over hepatitis bijwonen en zich gratis laten testen op hepatitis B en C. Ook deze campagne wordt

Pegasys: Terugroeping Pegasys door scheurtjes in spuit

In een klein aantal spuiten met het geneesmiddel Pegasys (peginterferon alfa-2) zijn haarscheurtjes aangetroffen. Hierdoor kan niet worden gegarandeerd dat de spuiten altijd steriel zijn. Daarom is besloten om het materiaal dat al is gedistribueerd

Risicofactoren voor vervette lever

Bij aanhoudende vetopslag in het lichaam ontstaat een vervette lever (fatty liver disease, FLD). Dit kan leiden tot ontstekingen in de lever, die vervolgens schade kunnen veroorzaken in de vorm van levercirrose en/of -tumoren.

Cholesterolrijke voeding oorzaak leverontsteking

Het mechanisme achter leverontsteking bij mensen met overgewicht is tot op heden nog niet volledig ontrafeld. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht publiceren vandaag in het tijdschrift Gastroenterology een artikel waaruit blijkt dat cholesterol een belangrijke rol speelt bij deze leverontstekingen. De rol van cholesterol wordt tot nu toe ondergewaardeerd door artsen. De verhoogde cholesterolwaarden in het bloed zijn dus niet alleen schadelijk voor hart-en vaatziekten zoals reeds bekend is, maar ook voor ontsteking in een vette lever.