Lagere zorgkosten door levensloopbestendige woningen

Staatssecretaris Martin van Rijn van Welzijn, Volksgezondheid en Sport (VWS) brengt vrijdag 8 november 2013 in Woerden een bezoek aan een viertal modelwoningen voor ouderen met beperkingen.

Lagere zorgkosten door levensloopbestendige woningen

De woningen laten zien dat geavanceerde technologie het leven van ouderen makkelijker en prettiger kan maken.

Eerste masterspecialisatie Levenslooppsychologie

Op 1 september 2012 start de Open Universiteit met de specialisatie Levenslooppsychologie van de wo-master Psychology en is daarmee de enige Nederlandse universiteit die dit biedt. Er is behoefte aan academisch gevormde deskundigen die mensen in alle levensfasen kunnen begeleiden bij hun ontwikkeling.

Half miljoen levensloopgeschikte woningen nodig

Van de ouderen in ons land wil 90% zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Om aan die vraag te kunnen voldoen, moeten de komende jaren zo’n half miljoen woningen levensloopgeschikt worden gemaakt. Bij ongewijzigd beleid worden deze aantallen echter niet gehaald, waardoor de zorgkosten onnodig exploderen.

Verschillen in kwetsbaarheid voor schizofrenie

Schizofrenie is een aandoening van alle leeftijden, maar ontstaat meestal op jongvolwassen leeftijd. We onderzochten verschillen in kwetsbaarheid voor schizofrenie over de levensloop. Hoewel de incidentie van schizofrenie sterk afneemt met leeftiid, blijft het risico tot op zeer late leeftijd bestaan.