Euthanasie: Waarom niet?

Begraafplaats

Er ontbreekt iets essentieels in het maatschappelijk debat over euthanasie: ‘nuance’. Dat is de basisinstelling van Marc Desmet, meer dan twintig jaar actief als palliatieve-zorgarts. Met zijn boek Euthanasie: waarom niet? probeert hij de nuances onder woorden te brengen. Ja, waarom niet? Euthanasie moet in bepaalde lijdenssituaties kunnen. En tegelijkertijd, waarom wel? De praktijk leert … Lees meer

Onder het mom van een ‘voltooid leven’

ouderen

Ouderen die een eind aan hun leven willen maken omdat ze dat voltooid achten, voelen zich eigenlijk vooral eenzaam en overbodig, en zijn bang om afhankelijk te worden. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Els van Wijngaarden, dat zij verricht aan de Universiteit voor Humanistiek. De term voltooid leven schetst een te rooskleurig beeld, legde de … Lees meer

Ouderenzorg op maat?

Vorige week las ik deze drie berichten in de krant;

– 35% van de ouderen die thuiszorg ontvangen is ondervoed
– 62% van de artsen geeft aan vaak te lang door te behandelen
– Schippers wil verspilling in zorg aanpakken

Ogenschijnlijk drie totaal verschillende berichten, maar in het voorbeeld in het artikel over ondervoeding in de Volkskrant van 6 juni komen ze samen. Een vrouw van 86 jaar is door haar zorgregisseur volgens het protocol Snaq65+ gewikt en gewogen en ondervoed bevonden. Hier werd gelijk naar gehandeld. Dagelijks krijgt mevrouw energierijke puddinkjes van Nutricia (toevallig sponsor van SNAQ65+) voorgeschoteld.

Lees meer

Wilsverklaring wel gewild, maar weinig gebruikt

Mensen denken wel na over hun wensen ten aanzien van ziekte, gezondheid en ook levenseinde, maar leggen deze (nog) niet vast in een wilsverklaring. Mensen die wel een wilsverklaring hebben, bespreken deze met hun naasten maar niet met hun zorgverlener.

Dat blijkt uit de meldactie ‘Wilsverklaring’ van patiëntenfederatie NPCF waar bijna 11.000 mensen aan deel­namen. “Het onderwerp is actueel en houdt mensen bezig, maar er is nog veel onduidelijkheid,” zegt NPCF-directeur Wilna Wind. “Het is belangrijk dat arts en patiënt op het goede moment samen het gesprek aangaan over zaken als wel of niet reanimeren, en wel of niet doorbehandelen.”

Lees meer

Verpleegkundigen en verzorgenden willen extra scholing palliatieve zorg

Driekwart van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft behoefte aan extra scholing over palliatieve zorg. Dit is sinds 2002 onveranderd, ondanks nieuwe richtlijnen en de toename aan scholing, instrumenten en consultatiemogelijkheden, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en EMGO+ in het tijdschrift voor verpleegkundigen TVZ.

Lees meer

D66 omarmt burgerinitiatief stervenshulp aan ouderen

Donderdag 8 maart 2012 heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het burgerinitiatief van ‘Uit vrije wil’ dat vraagt stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid vinden mogelijk te maken.

Het draagvlak voor het burgerinitiatief ‘Voltooid Leven’ is groot. 117.000 Nederlanders plaatsten hun handtekening. 70% van de Nederlanders vindt dat ouderen hulp moeten kunnen krijgen bij de levensbeëindiging.

Lees meer