Teamwork leraren voorwaarde voor goed beroepsonderwijs

Om in het mbo leerlingen op te leiden tot goede vaklieden moeten leraren in teams beter functioneren. Dit wordt mogelijk als regionale opleidingscentra (roc’s) hun leraren in staat stellen goed met veranderingen om te leren gaan. Dat kunnen leraren doen door flexibele teamroutines te gebruiken in hun dagelijkse werk. Flexibele teamroutines zijn vaste én wendbare afspraken voor samenwerken en samen leren. Dat stelt prof. dr. Loek Nieuwenhuis, bijzonder hoogleraar bij het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit (OU) in zijn oratie Een leven lang leren on the roc’s! Een visie op het werken en leren in het mbo. Nieuwenhuis hield zijn inaugurele rede op vrijdag 27 januari 2012 om 13.30 uur bij de OU in Heerlen. De bijzondere leerstoel leven lang leren op de werkplek, de docent als professional en participant is ingesteld door Stichting IVA.

Lees meer

Nieuwe leerstoel ‘De leraar als lerende netwerker in de sociale ruimte’

Dr. Maarten de Laat is door het College van bestuur benoemd tot hoogleraar bij het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit op de leerstoel ‘De leraar als lerende netwerker in de sociale ruimte’. Met deze leerstoel wil het RdMC via onderzoek een bijdrage leveren aan de kennisopbouw over een leven lang leren van … Lees meer