Goed onderwijs vereist goede docenten

Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en de Lerarenuniversiteit van de Open Universiteit (OU) gaan samenwerken bij de professionalisering van docenten. OMO, schoolbestuur met 6500 docenten in het voortgezet onderwijs, stimuleert de vorming van fysieke en virtuele netwerken tussen docenten van verschillende scholen en met andere relevante partners, zoals universiteiten, hogescholen en het bedrijfsleven.

Via netwerken kunnen docenten kennis, ideeën en ervaringen met elkaar uitwisselen en zo informeel leren. De OU biedt daarbij ondersteuning via haar Lerarenuniversiteit; deze kan zorgen voor moderne vormen van professionalisering die voldoen aan de eisen die het nieuwe lerarenregister stelt.

Lees meer