VU reikt diploma Universitaire Pabo uit

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam worden woensdag 10 juli 2013 de allereerste diploma’s uitgereikt aan 18 studenten die de Universitaire Pabo in Amsterdam hebben doorlopen.

Hulp voor scholen bij aanpak kindermishandeling

The Next Page, een sociale onderneming die zich zonder winstoogmerk inzet voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, gaat het primair en speciaal onderwijs helpen kindermishandeling beter aan te pakken.

Tijdschrift Kindermishandeling: Wat verwachten mensen die met kinderen werken van de overheid? Aan het woord: Mariëtte Christophe, landelijk programmaleider Huiselijk geweld bij de Politie.

Daarvoor heeft The Next Page een site en een gericht digitaal cursusaanbod ontwikkeld speciaal voor leraren, intern begeleiders en schoolleiders in het primair en speciaal onderwijs. Bovendien brengt ze gratis bijzondere onderwijsedities uit van het Tijdschrift Kindermishandeling. The Next Page helpt scholen zo om zich, haalbaar en betaalbaar, voor te bereiden op de nieuwe Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Aparte opleiding voor docenten beroepsonderwijs

Lerarenopleidingen gaan docenten beter opleiden voor vmbo- en mbo-scholen. Minister Bussemaker (OCW) wil dat leraren beter beslagen ten ijs komen als ze voor de klas gaan staan in het vmbo en het mbo. Een speciale afstudeerrichting (v)mbo is een belangrijke stap in die richting.

Positie ouders in het passend onderwijs niet gelijkwaardig

Ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte hebben geen gelijkwaardige positie ten opzichte van leraren en scholen. Het wetsvoorstel Passend Onderwijs dat tot doel heeft voor elk kind een passende plek op school te realiseren, verandert hier te weinig aan.