Verbetering kwaliteit Nederlandse leraar noodzakelijk

De Nederlandse leraar weet onvoldoende hoe hij kennis kan overdragen aan leerlingen en hoe hij grip op de klas moeten houden. De CED-Groep brengt daarom de Amerikaanse bestseller Teach Like a Champion naar Nederland. Dit boek moet een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de Nederlandse leraar en daarmee aan het onderwijs. In het boek wordt leraren aan de hand van praktische en concrete tips geleerd hoe ze de prestaties van hun leerlingen kunnen vergroten. De resultaten in de Verenigde Staten zijn verbluffend.

Lees meer

Nieuwe leerstoel ‘De leraar als lerende netwerker in de sociale ruimte’

Dr. Maarten de Laat is door het College van bestuur benoemd tot hoogleraar bij het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit op de leerstoel ‘De leraar als lerende netwerker in de sociale ruimte’. Met deze leerstoel wil het RdMC via onderzoek een bijdrage leveren aan de kennisopbouw over een leven lang leren van … Lees meer

Haagse Lerarenbeurs stimuleert leraren om verder te studeren

Met een Haagse Lerarenbeurs willen de gemeente Den Haag en de scholen voor voortgezet onderwijs in de Haagse regio docenten stimuleren om verder te studeren. Doel is dat in 2014 minstens 25 leraren van scholen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg hun tweede- of eerstegraadsbevoegdheid hebben gehaald.

Lees meer

GroenLinks steunt lerarenprotest

Aanstaande maandag, 9 januari 2012, gaat de driedaagse staking van de leraren uit het voortgezet onderwijs van start. Zij protesteren ondermeer tegen het voorstel van de minister om het aantal lesuren in het middelbaar onderwijs te verhogen en de invoering van passend onderwijs met daaraan gekoppeld een bezuiniging van 300 miljoen. Maandagmiddag staat in Den Haag een protestbijeenkomst gepland op het Plein, waar zeker 1500 leraren worden verwacht. GroenLinks Tweede Kamerlid Jesse Klaver is erbij en zal de docenten toespreken.

Lees meer

Eerste promotiebeurzen voor leraren uitgereikt

36 leraren kunnen vanaf nu vier jaar lang met een behoud van salaris promoveren. Staatssecretaris Zijlstra reikte hen woensdag 21 december 2011 een Promotiebeurs uit. De meeste leraren die gaan promoveren komen uit het hoger en het voortgezet onderwijs en enkele uit het primair en middelbaar beroepsonderwijs. Zij promoveren bijvoorbeeld op etnische diversiteit op school, het begrijpen van diagrammen en kosmische deeltjes.

Lees meer

Verplicht register voor leraren en schoolbestuurders

Alle leraren en schoolbestuurders moeten zich registreren om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. In dit onderwijsregister worden hun kennis en kunde opgenomen. Het moet op dezelfde manier gaan werken als het BIG –register voor de zorg. Dat zal GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver voorstellen tijdens het debat over de onderwijsbegroting. Klaver wil dat de overheid dit register instelt.

Lees meer

Meneer Krijtje, nieuwe strip voor leraren basisonderwijs

Op initiatief van Cabaret in Onderwijs is onderwijsland een nieuwe cartoon rijker. Vanaf maandag 28 november 2011 zijn wekelijks de avonturen van Meneer Krijtje te volgen. De strip richt zich specifiek op leraren in het basisonderwijs en zal gratis ter beschikking worden gesteld aan redacties van schoolbesturen binnen het primair onderwijs. Daarnaast zal de strip verschijnen op de site www.cabaretinonderwijs.nl.

Lees meer