Leerling geeft lerares een lesje

In dit filmpje stelt de jongen die deze lerares een lesje leert dat hij niet loopt te klagen, maar alleen een opmerking heeft over wat hij waarneemt.

Jeff Bliss vertelt zijn lerares wat hij er van vindt.

“De vorige keer zei u dat dit werk voor uw salaris zorgt. Dat is waar, maar dan moet u er wel les voor geven. Dat doet u niet. Wij zijn de toekomst van dit land en als u wilt dat we enthousiast zijn voor wat u te vertellen hebt, moet u zorgen dat u het zo brengt dat we enthousiast worden. Al de tijd dat ik les van u heb, heb ik niets geleerd.”

Lees meer

Goede feedback leraren werkt

Feedback in het onderwijs wordt al heel lang onderzocht, maar naar schatting 95% van die onderzoeken gaat over feedback van leraren aan leerlingen. Feedback van leraren aan elkaar, dat was een onontgonnen gebied. Marieke Thurlings van LOOK, Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek, onderzocht het en promoveert op 15 juni 2012 aan de Open Universiteit. Een van haar conclusies is dat onderlinge feedback leraren helpt in hun professionele ontwikkeling en dat die leraren dat ook zo ervaren. Mits het goed wordt uitgevoerd en mits scholen daar tijd en ruimte voor geven.

Lees meer

Gebruik de mobieltjes van de leerlingen in de les

Maandag 30 april 2012 gaf Marco Kalz een lezing en workshops voor leerkrachten van het Otto-Hahn-Gymnasium in Bergisch-Gladbach (Duitsland). Kalz ging in op twee veel aangehaalde argumenten in de discussie over nieuwe media en het onderwijs: de generatiekloof tussen digital natives en digital immigrants, en de gebrekkige infrastructuur op scholen. In de aansluitende workshop heeft hij leerkrachten laten kennismaken met manieren om die mobieltjes te gaan gebruiken in de les.

Lees meer

Ondersteuning leraren passend onderwijs belangrijker dan prestatiebeloning

Groenlinks maakt zich grote zorgen over de snelle invoering van het passend onderwijs. GroenLinks Tweede Kamerlid Jesse Klaver stelt voor om het budget beschikbaar voor prestatiebeloning in te zetten om leraren te ondersteunen in het werken met kinderen die extra begeleiding nodig hebben.

Lees meer

Verandercapaciteit basisscholen belangrijk voor verbeteren lespraktijken

Basisscholen worden als gevolg van onderwijsvernieuwingen steeds meer uitgedaagd om hun lespraktijken te verbeteren. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn leiderschap, schoolorganisatorische condities (zoals samenwerking tussen leraren) en leraarfactoren (bijvoorbeeld motivatie).

Lees meer

Teamwork leraren voorwaarde voor goed beroepsonderwijs

Om in het mbo leerlingen op te leiden tot goede vaklieden moeten leraren in teams beter functioneren. Dit wordt mogelijk als regionale opleidingscentra (roc’s) hun leraren in staat stellen goed met veranderingen om te leren gaan. Dat kunnen leraren doen door flexibele teamroutines te gebruiken in hun dagelijkse werk. Flexibele teamroutines zijn vaste én wendbare afspraken voor samenwerken en samen leren. Dat stelt prof. dr. Loek Nieuwenhuis, bijzonder hoogleraar bij het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit (OU) in zijn oratie Een leven lang leren on the roc’s! Een visie op het werken en leren in het mbo. Nieuwenhuis hield zijn inaugurele rede op vrijdag 27 januari 2012 om 13.30 uur bij de OU in Heerlen. De bijzondere leerstoel leven lang leren op de werkplek, de docent als professional en participant is ingesteld door Stichting IVA.

Lees meer

Nog meer academici voor de klas

Vanaf augustus 2012 krijgt een nieuwe groep veelbelovende, pas afgestudeerde academici wederom de kans om deel te nemen aan het tweejarige traject Eerst de Klas voordat zij hun carrière voortzetten in het onderwijs of in het bedrijfsleven. De werving voor 50 nieuwe deelnemers is gestart en loopt tot 31 maart 2012.

Lees meer