‘Acupunctuur geen 21% btw!’

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) heeft in Den Haag bezwaar gemaakt tegen het plan in het Lenteakkoord om BIG-geregistreerde artsen en therapeuten te belasten met 21% btw op door hen uitgevoerde acupunctuurbehandelingen. Ook in 2008 en 2009 stond de NVA met haar 1000 leden en hun patiënten op de barricaden om btw-heffing af te wentelen, toen met succes. Opnieuw gaat de NVA de strijd aan, gesteund door de fiscaal juristen van Loyens en Loeff.

Lees meer

‘Lenteakkoord beknot gemeenten’

Een verontrustend perspectief op lange termijn, en een aantal flinke beperkingen op korte termijn. Dat is de conclusie van de VNG na de bekendmaking van het lente-akkoord en de voorjaarsnota.

Voor de korte termijn stelt de VNG vast dat een aantal financiële pijnpunten onterecht wordt doorgeschoven naar gemeenten. Dat is teleurstellend: gemeenten worden geconfronteerd met flinke beperkingen in het werk voor hun inwoners. Voor de langere termijn is onduidelijk of en hoe de gemeenten door kunnen gaan met de vernieuwingen op gebieden als arbeidsmarkt en zorg.

Lees meer

In Lenteakkoord juiste prioriteiten voor de natuur

Natuurmonumenten en De12Landschappen zijn blij met de wijze waarop de vijf partijen van het Lenteakkoord hun plannen met de natuur hebben uitgewerkt. Nijpende tekorten op het beheer van de natuur worden teruggedraaid. Het realiseren van het nationale netwerk van natuurgebieden krijgt een flinke impuls. Daarmee stellen de partijen de juiste prioriteiten.

Lees meer