Verandercapaciteit basisscholen belangrijk voor verbeteren lespraktijken

Basisscholen worden als gevolg van onderwijsvernieuwingen steeds meer uitgedaagd om hun lespraktijken te verbeteren. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn leiderschap, schoolorganisatorische condities (zoals samenwerking tussen leraren) en leraarfactoren (bijvoorbeeld motivatie).

Lees meer

Managers kunnen medewerkers aanmoedigen

Leiderschap, leren en het uitwisselen van kennis en ideeën voor sociale netwerken: al deze factoren dragen bij aan het vermogen van een organisatie om te profiteren van haar innovatievermogen. In zijn proefschrift Idea Management: Perspectives from Leadership, Learning, and Network Theory verkent Dirk Deichmann de juiste voorwaarden voor werknemers om voortdurend met ideeën van goede kwaliteit naar voren te komen. Deichmann promoveert vrijdag 3 februari 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Lees meer

Maatschappelijk verantwoord ondernemen creëert kettingreactie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) groeit – ondanks de recessie – nog steeds stevig door. De versnelling op dit terrein is nu echt begonnen. Bedrijven stellen in toenemende mate MVO-eisen aan elkaar. Hierdoor wordt MVO steeds vanzelfsprekender. Er ontstaat een MVO-kettingreactie die zelfs bedrijven tot ver voorbij de Nederlandse grens bereikt. Dit is één van de conclusies in het eerste trendrapport van MVO Nederland dat 13 januari 2012 is gepresenteerd.

Lees meer

Centralere rol verpleegkundige in ziekenhuis

Minister Edith Schippers (VWS) is deze week op werkbezoek in de VS. Zij liet zich woensdag 11 januari 2012 op Stanford University Medical Center in Palo Alto (California) informeren over hoe verpleegkundigen een meer centrale plaats in de ziekenhuisorganisatie kunnen krijgen, zodat er meer van hun kwaliteiten, inzet en enthousiasme geprofiteerd kan worden.

Lees meer

Modern leiderschap door inzicht in eigen handelen

Managers hebben het zwaar tegenwoordig. Medewerkers werken steeds zelfstandiger, zijn goed opgeleid en weten inhoudelijk vaak meer dan de baas. Wat moeten ze nog met zijn ongevraagde adviezen en goedbedoelde tips? Trainer/ coach Manon Bongers geeft in haar boek ’Psychologie voor managers’ adviezen voor modern en effectief leiderschap.

Lees meer