Echte leiders dienen

Onderzoek wijst uit dat medewerkers minder contraproductief gedrag vertonen (zoals pesten, sabotage, informatie achterhouden en verzuim) als ze een leider hebben die oprecht betrokken is. In organisaties waar de leider vooral met zichzelf bezig is, voelen medewerkers zich minder gehoord en begrepen en daardoor hebben ze de neiging meer contraproductief gedrag te vertonen. Daarom dienen leiders minder met zichzelf bezig te zijn en meer met hun medewerkers.

Lees meer

Leiderschap hoofdverpleegkundige leidt tot minder medische fouten

De patiëntveiligheid in ziekenhuizen is hoger wanneer verpleegkundigen onder leiding staan van een hoofdverpleegkundige die ‘doet wat hij/zij zegt’ door bijvoorbeeld steeds afspraken met teamleden na te komen en zelf de protocollen rond patiëntveiligheid op te volgen.

Lees meer

Sociale computers begrijpen en ondersteunen mensen

Natalie van der Wal ontwierp en testte een aantal sociale computermodellen die mensen kunnen ondersteunen op het gebied van emotiebeïnvloeding, besluitvorming, leiderschap en informatieverspreiding. Eén van de systemen die zij ontwierp houdt in de gaten hoe mensen zich voelen die zich bevinden in het sociale netwerk van iemand met een depressie. Zo kan worden voorkomen dat zij ook depressief raken.

Lees meer

No guts no story

Jonge ambitieuze mensen vinden het moeilijk om werkgerelateerde keuzes te maken. Bij Simone Driessen en Niek Karsmakers,twee young potentials aan de start van hun carrière, sloeg de twijfel soms ook genadeloos toe. ‘Leiding nemen over je eigen toekomst? Bewuste carrièrekeuzes maken? Hoe doe je dat?’

Ze interviewden 30 CEO’s en vroegen hen hoe zij de juiste keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen, zingeving uit hun werk halen, de balans vinden en bewaren… Kortom: ‘Hoe word je zo succesvol (en hoe houd je het leuk)?’ Het boek No Guts, No Story is het resultaat van hun persoonlijke zoektocht.

Lees meer

Managementfouten goed voor persoonlijke ontwikkeling

Elke manager, jong of ervaren, zal beamen dat het managementvak ‘gezegend’ is met de nodige valkuilen. Desondanks staan ze tijdens fouten en blunders zelden stil bij hoe ze horen te reageren, omdat ze te snel teruggrijpen naar de theorie in plaats van ervaring. ‘Gemiste groeikansen,’ vindt veranderadviseur en auteur Ellen Budde. Zo vertelt ze in het nieuwe boek ‘Alle kikkers in de kruiwagen‘ hoe moeizame situaties goed om te zetten zijn in grote ‘kleine groeistappen’.

Lees meer

Teamwork leidt niet automatisch tot betere zorg

Door toenemende vraag naar zorg, minder aanbod in personeel en bezuinigingen is het optimaal inzetten van mensen en middelen noodzakelijk. Teamwork is daarbij cruciaal, maar leidt niet automatisch tot betere zorg. Dat stelt Martina Buljac in haar proefschrift Health teams – Analyzing and improving team performance in long-term care waarmee zij op donderdag 8 maart 2012 promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Lees meer

Oorlog en vrede vragen om verschillende leiders

“Ik ben een oorlogspresident.”, zei George W. Bush vaak. Bestaat er dan een onderscheid tussen oorlogs- en vrede-presidenten? Wetenschappers hebben ontdekt dat dat inderdaad zo is.

Tijden van oorlog vragen om een ander type leider dan tijden van vrede. Een team van onderzoekers onder leiding van Brian Spisak en Mark van Vugt van de Vrije Universiteit Amsterdam stellen in het tijdschrift PLoS ONE dat er een biologisch bepaalde hormonale verbinding is tussen leiderschapsgedrag en bijbehorende gezichtskenmerken.

Lees meer