Kwaliteit drinkwater in Nederland was goed in 2010

Het drinkwater in Nederland was in 2010 van goede kwaliteit. Bij 84 procent van de circa 210 drinkwaterpompstations in Nederland is geen enkele norm overschreden. Daar waar de norm wel overschreden werd, leverde dat geen gezondheidsproblemen op.

Terugkerende vakantiegangers lopen verhoogd legionellarisico

Terugkerende vakantiegangers lopen een verhoogde kans op een legionella-infectie in eigen huis. Burgers miskennen de gevaren van kranen die langer dan een week niet worden gebruikt. Volgens UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, worden hierdoor onnodig veel mensen na de

Toezicht op legionellabeheersing bij sanitairzaken en op beurzen

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) heeft onderzoek gedaan naar de beheersing van legionella bij sanitairzaken en op beurzen. Er zijn 176 bedrijven en 9 beurslocaties bezocht. In geen enkel geval werd een acuut risicovolle situatie geconstateerd.