‘Sport verbindt, maar verdeelt ook’

“Er is een realistische kijk nodig op sport als sociaal bindmiddel. Sport verbindt, maar verdeelt ook”, aldus sportsocioloog Ramón Spaaij. Spaaij is per september benoemd tot bijzonder hoogleraar Sportsociologie aan de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting W.J.H. Mulier Instituut.

Lees meer

Dieren dragen bij aan zorg en welzijn van mensen

De Open Universiteit stelt een bijzondere leerstoel Anthrozoölogie; relatie mens-dier studies in. Steeds vaker worden in de gezondheidszorg dier-ondersteunde interventies toegepast, maar er is nog weinig onderzoek naar gedaan en in Nederland is er nog geen universitaire scholing op dit gebied.

Familie Bekkers met buddyhond NandoBuddyhond heel waardevol voor kind met beperking.

Deze bijzondere leerstoel is de eerste in Europa die gericht is op gedragswetenschappelijk onderzoek naar en onderwijs over de bijdrage van dieren aan welzijn en zorg van mensen.

Lees meer

Nieuwe leerstoel ‘De leraar als lerende netwerker in de sociale ruimte’

Dr. Maarten de Laat is door het College van bestuur benoemd tot hoogleraar bij het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit op de leerstoel ‘De leraar als lerende netwerker in de sociale ruimte’. Met deze leerstoel wil het RdMC via onderzoek een bijdrage leveren aan de kennisopbouw over een leven lang leren van … Lees meer

Prof. dr. Irma Verdonck aanvaardt leerstoel ‘Leven met kanker’

Een op de drie mensen in Nederland krijgt in zijn of haar leven kanker. De helft van deze mensen geneest volledig, de andere helft leeft met deze ziekte, variërend van enkele maanden tot vele jaren. Voor deze laatste groep is kanker een chronische ziekte geworden. Prof. dr. Irma Verdonck – die op woensdag 21 april haar leerstoel ‘Leven met kanker’ aanvaardt – zal zich in haar onderzoek richten op juist deze groep mensen: “Gelukkig overleven steeds meer mensen kanker. Naast onderzoek naar diagnostiek en behandeling, is het daarom tijd om meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van leven van deze mensen; tijdens én na de ziekte.”

Lees meer