Groene schoolpleinen zullen leeropbrengst vergroten

De Vrije Universiteit Amsterdam en de Hogeschool Leiden hebben samen 700.000 euro gekregen om onderzoek te doen naar hoe groene schoolpleinen een gezonde ontwikkeling van kinderen op basisscholen kunnen bevorderen en het leerrendement kunnen vergroten. Zij gaan onderzoeken hoe een groen schoolplein, met extra planten en bomen, effectief ingezet kan worden in het onderwijsleerproces en welke expertise bij leerkrachten (in opleiding) nodig is om dit te bereiken.

Lees meer

Het is niet fris in de klas

Wanneer deze week de scholen weer open gaan, komen tienduizenden leerlingen in een schoollokaal terecht met onvoldoende ventilatie. Het CO2-gehalte in de lucht is daardoor tijdens de meeste lessen onaanvaardbaar hoog. Onderzoek van TNO heeft aangetoond dat een gebrek aan ventilatie concentratieverlies en hoofdpijn veroorzaakt en dus een negatief effect heeft op de leerprestaties. Ook het werk van docenten lijdt eronder.

Lees meer

Goed onderwijs vereist goede docenten

Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en de Lerarenuniversiteit van de Open Universiteit (OU) gaan samenwerken bij de professionalisering van docenten. OMO, schoolbestuur met 6500 docenten in het voortgezet onderwijs, stimuleert de vorming van fysieke en virtuele netwerken tussen docenten van verschillende scholen en met andere relevante partners, zoals universiteiten, hogescholen en het bedrijfsleven.

Via netwerken kunnen docenten kennis, ideeën en ervaringen met elkaar uitwisselen en zo informeel leren. De OU biedt daarbij ondersteuning via haar Lerarenuniversiteit; deze kan zorgen voor moderne vormen van professionalisering die voldoen aan de eisen die het nieuwe lerarenregister stelt.

Lees meer

Investeer in onderwijs en eis kwaliteit

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht of de investeringen in onder meer Onderwijs, Zorg en Veiligheid effectief zijn geweest. Uit het onderzoek blijkt dat een aantal uitgaven voor onderwijs niet altijd het gewenste effect hebben gehad. D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham stelt dat naast geld ook harde kwaliteitseisen van groot belang zijn. Van der Ham: “D66 pleit voor gerichte investeringen in onderwijs.”

Lees meer

Positieve relatie tussen lichaamsbeweging en leerprestaties

Er bestaat een positieve relatie tussen lichaamsbeweging en leerprestaties. Dit blijkt uit een systematisch literatuuronderzoek dat deze week door onderzoekers van de afdeling Sociale Geneeskunde van VU medisch centrum is gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift ‘Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine‘.

Lees meer