Dierenartsen gebruiken nieuw leerconcept

De diergeneeskunde is een dynamisch veld, waarbinnen continu sprake is van nieuw onderzoek en innovatie. Dierenartsen blijven dan ook een leven lang leren en zij werken steeds vaker op een evidence based, oftewel door onderzoek ondersteunde, wijze. In de praktijk leren dierenartsen vaak in groepsverband. In haar proefschrift beschrijft Esther de Groot hoe het leren in groepen voor dierenartsen plaatsvindt op basis van een nieuw concept: de kritisch reflectieve dialoog.

(Op)nieuw geleerd, oud gedaan

Mensen die dementeren kunnen steeds minder onthouden. Iets nieuws leren leek tot voor kort al helemaal onmogelijk. En toch is dat de insteek van (Op)nieuw geleerd, oud gedaan. In dit boek laten vier deskundigen voor het eerst zien hoe je dementerenden op een praktijkgerichte manier weer gevoel

Professionele ontwikkeling van docenten in een ROC

Voor de kwaliteitsverbetering van het mbo-onderwijs is zelfgestuurde professionele ontwikkeling van de docent waarschijnlijk zinvoller dan salarisverhogingen voor individuele leerkrachten. Dit schrijft Bert van Veldhuizen in zijn proefschrift.

Verantwoord ‘speels leren’ op Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf De Kindervilla in Noordwijk neemt het voortouw en introduceert de leermethode Piramide in de leeftijdsgroepen van 2 tot 4 jaar. Doel van deze leermethode is het effectief stimuleren van kinderen op speelse wijze ter bevordering van hun ontwikkeling.