Eerste wiskundestripboek gepresenteerd in Utrecht

Op 8 november 2012 vond in Utrecht de tweede editie van het Strips op School symposium plaats. Het voornaamste doel: het medium ‘strip’ bekendheid geven als leermiddel in het onderwijs. Een evenement dat georganiseerd werd voor leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs in samenwerking met onder meer de Beroepsvereniging Nederlandse Stripmakers.

‘Hoe leer je iemand effectief te leren’

In de week van 28 maart tot en met 3 april 2012 organiseert de Open Universiteit de masterclass ‘Hoe leer je iemand effectief te leren’. Dr. Liesbeth Kester, universitair hoofddocent bij CELSTEC, zal de Masterclass verzorgen.

Menselijke aspecten geven doorslag bij onderwijsvernieuwing

Opbrengsten van onderwijsvernieuwingen zijn vaak teleurstellend. Het is moeilijk onderwijskundige vernieuwingen zodanig in te voeren dat ze verankerd raken in de schoolorganisatie. In hun promotieonderzoek willen Marleen Rikkerink en Henk Verbeeten vaststellen welke combinatie van factoren het succes verklaart van scholen waar het wel lukt om een lastige vernieuwing te realiseren.