Muziekonderwijs voor leerkrachten

muziek

Vijftien basisscholen gaan van start met het trainen van hun leerkrachten in het geven van muziekonderwijs. In het najaar van 2015 kunnen ook andere scholen zich hiervoor inschrijven. Deskundigheid Minister Bussemaker stelt tot 2020 € 25 miljoen euro beschikbaar aan scholen om de deskundigheid van leerkrachten te vergroten. 85% van de ouders vindt het belangrijk … Lees meer

Toetscultuur in het basisonderwijs verdringt de kernvraag

De toetscultuur in het basisonderwijs verdringt de kernvraag: waartoe leiden wij op? Dat stelt dr. Monique Leygraaf, lector Diversiteit & Kritisch burgerschap aan de Hogeschool iPabo.

SchoolFotocredits: Elizabeth Albert (cc)

Tot en met groep 8 buigt een kind zich maar liefst over 72 CITO toetsen. Leerkrachten voelen zich vaak afgerekend op de scores van hun leerlingen. Leygraaf: “Waar is de tijd en ruimte het kind te stimuleren in zijn ontwikkeling tot kritisch burger?”

Lees meer

Risicoleerlingen profiteren extra van goede relatie met leerkracht

Risicoleerlingen, zoals leerlingen met een lage sociaaleconomische status en kinderen met leerproblemen profiteren meer dan andere kinderen van een goede relatie met hun docent. Leerkrachten blijken echter minder vriendelijk en ondersteunend te zijn voor storende kinderen, terwijl deze kinderen zelf niet minder vriendelijk zijn voor de leerkracht.

Lees meer

Kinderombudsman opent meldpunt voor thuiszitters

De Kinderombudsman opent maandag 27 augustus 2012 een online meldpunt op www.dekinderombudsman.nl, waar kinderen die niet naar school gaan hun ervaringen kunnen vertellen. Ook ouders, leerkrachten, onderwijsconsulenten en andere professionals, die ervaringen hebben met een kind dat (tijdelijk) niet naar school gaat, worden uitgenodigd dit te melden. Kinderombudsman Marc Dullaert gebruikt de meldingen voor zijn onderzoek naar de toegang tot het onderwijs in Nederland. Het meldpunt blijft drie weken geopend.

Lees meer

Studenten van academische pabo van meerwaarde voor basisscholen

Studenten van de academische pabo zijn van meerwaarde voor basisscholen. Zij hebben een hoog denkniveau en een kritische en analytische blik. Ook pakken zij zaken snel op en hebben het vermogen tot zelfreflectie. Deze goede score in algemene vaardigheden blijkt uit een verkennend onderzoek ‘Effectieve inzet academisch gevormde leerkrachten po’ op basisscholen en academische pabo’s.

Lees meer

Goede feedback leraren werkt

Feedback in het onderwijs wordt al heel lang onderzocht, maar naar schatting 95% van die onderzoeken gaat over feedback van leraren aan leerlingen. Feedback van leraren aan elkaar, dat was een onontgonnen gebied. Marieke Thurlings van LOOK, Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek, onderzocht het en promoveert op 15 juni 2012 aan de Open Universiteit. Een van haar conclusies is dat onderlinge feedback leraren helpt in hun professionele ontwikkeling en dat die leraren dat ook zo ervaren. Mits het goed wordt uitgevoerd en mits scholen daar tijd en ruimte voor geven.

Lees meer