Leefstijlinterventie weegschaal

Leefstijlinterventies niet afdoende om obesitas te lijf te gaan

De gewichtsafname bij patiënten met overgewicht is na een leefstijlinterventie beperkt. Datzelfde geldt na behandeling bij een diëtist: driekwart van de patiënten met overgewicht behaalt daar niet de aanbevolen gewichtsafname van 5% (of meer) van hun startgewicht. Ook de registratie van overgewicht schiet tekort. Dat concludeert Lisa Verberne in haar proefschrift Management of overweight and obesity

Online veranderen en verbeteren van gezondheidsgedrag

Op 31 januari 2014 promoveerde Francine Schneider van het Maastricht UMC+ op onderzoek naar het optimaliseren van bereik en gebruik van leefstijlinterventies via internet. Het programma was gericht op fysieke activiteiten, groente – en fruitconsumptie, rookgedrag en alcoholinname. Eén van de conclusies van de promovendus luidt dat onlineprogramma’s kunnen en moeten worden verbeterd om mensen met een ongezondere leefstijl effectiever te bereiken.

Roken, drinken, bewegen en eten zijn lastige gespreksonderwerpen

De communicatieve vaardigheden van huisartsen en praktijkondersteuners blijken over het algemeen goed te zijn. Desondanks kunnen de gesprekken over leefstijl beter. Motiverende gespreksvoering wordt daarvoor nauwelijks ingezet, zo blijkt uit onderzoek bij het NIVEL waarop Janneke Noordman 31 mei 2013 promoveert aan de Radboud Universiteit.

Hoe oud is jouw hart?

Mensen met overgewicht of obesitas krijgen vaak waarschuwingen over een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Echter, het noemen van risicopercentages zegt mensen niet veel.

Green Heart (And the Green Grass Grows All Around, All Around)

Heart Age, een online vragenlijst die de functionele leeftijd van het hartvaatstelsel als uitkomst heeft in vergelijking met de werkelijke leeftijd, slaagt er beter in om mensen duidelijk te maken dat het verstandig is hun leefstijl te verbeteren.