Het Keuzedieet, afvallen zonder moeite

Wie wil afvallen en daarna slank wil blijven, kan niet om een gezonde en ontspannen leefstijl heen. Het maken van slimme keuzes in voedingsmiddelen is daarbij van belang. Precies daarom draait het in het nieuwe Keuzedieet. Ongemerkt ponden kwijtraken Niemand wil dat zijn hele leven in het teken van afvallen staat. Als je je continu

Verstandelijk beperkten moeten meer bewegen voor betere gezondheid

Vijftigplussers met een verstandelijke beperking zijn eerder “oud” dan hun leeftijdsgenoten uit de algemene bevolking. Hun kwetsbaarheid komt overeen met gezonde personen van ruwweg vijftien jaar ouder. Om die kwetsbaarheid te verkleinen moet er meer aandacht komen voor een gezonde leefstijl. De fitheid kan en moet worden verbeterd en kan de chronische gezondheidsproblemen in deze groep deels voorkomen. Dit blijkt uit de GOUD-studie (Gezond Ouder met een verstandelijke beperking), die wordt uitgevoerd door Erasmus MC in samenwerking met drie grote zorgaanbieders. In de komende editie van Monitor, het magazine van Erasmus MC, wordt de GOUD-studie uitvoerig belicht.

4 op de 10 kankers hangt samen met leefstijl- of omgevingsfactoren

Wat is de relatie tussen diverse leefstijl- en omgevingsfactoren en het risico op kanker? Uit een Brits onderzoek blijkt dat 42,7% van de in 2010 ontstane kankers geassocieerd is met de 14 onderzochte leefstijl- en omgevingsfactoren. Verreweg de grootste risicofactor bij zowel mannen als vrouwen is het roken van tabak: 19,6 procent van alle nieuwe gevallen van kanker is hieraan gerelateerd. De mate van invloed van de diverse factoren was verschillend voor mannen en vrouwen.

25 procent van de welvaartsziekten veroorzaakt door leefstijl

Een kwart van de welvaartsziekten komt door leefstijl. Recent onderzoek wijst zelfs uit dat 40 procent van de kankergevallen wordt veroorzaakt door leefstijl. Veel van deze ziekten is te voorkomen. Daarmee blijft de zorg betaalbaar en kunnen meer mensen meedoen aan betaald en onbetaald werk; dit geldt het meest voor mensen met een lage opleiding. Wat is hiervoor nodig? De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) presenteert dinsdag 13 december 2011 zijn advies ‘Preventie van welvaartsziekten’ en overhandigt het advies aan de voorzitter van GGD Nederland, mr. E.M. d’Hondt.

Minder zout eten: minder dialyse en minder pillen nodig

Matig zout eten, eventueel aangevuld met zoutafdrijvende medicatie (diuretica) is zeer effectief om de standaardbehandeling bij chronische nierziekten te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Maartje Slagman. De resultaten onderstrepen hoe belangrijk het is nierpatiënten te helpen bij het bereiken van een gezonde leefstijl. Dit ter bescherming tegen voortschrijdende schade aan nieren, hart en bloedvaten.

Onderzoeken naar effecten gamen op gezondheid jongeren

Wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en TNO onderzoeken de effecten van actieve computergames op lichaamsbeweging. Agressie, overgewicht, lusteloosheid, slaapproblemen en asociaal gedrag worden geassocieerd met gamen. Maar kan gamen de gezondheid van jongeren ook positief beïnvloeden? In het MyGame onderzoek volgen de wetenschappers driehonderd jongeren en hun gezin gedurende tien maanden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in Amsterdam, Leiden, Amersfoort en Breda in samenwerking met de lokale GGD-en. De onderzoekers zijn nog op zoek naar deelnemers.