Ziekenhuizen verlenen meer zorg

Ziekenhuizen verlenen steeds meer planbare zorg (zoals knie-, heup- en staaroperaties). In november leverde 55% van de ziekenhuizen de planbare zorg volledig. In oktober was dit 48% en in september 45%. 96% van de ziekenhuizen kan patiënten die kritiek planbare zorg nodig hebben binnen de norm van 6 weken behandelen. Dit is vergelijkbaar met vorige … Lees meer

De maatschappelijke eis van een menselijke maat vraagt om een kanteling in de praktijk van het toezicht

“De overheid is geroepen de menselijke maat in de haar toevertrouwde taken terug te brengen. Toezicht op de langdurige zorg speelt daarin een sleutelrol; juist in de zorg voor kwetsbare mensen komt immers het duidelijkst aan het licht wat menselijkheid is.” Dit stelt prof.dr. Anne Margriet Pot in haar oratie ‘Wie het weet mag het zeggen; … Lees meer

Overstap naar zorg in natura voor pgb-wooninitiatieven vergemakkelijkt

persoonsgebonden budget

De ministerraad heeft ingestemd met een wijziging van het Besluit langdurige zorg (Blz) waardoor inwoners met een persoonsgebonden budget (pgb) in kleinschalige wooninitiatieven hun pgb behouden als het wooninitiatief zorg gaat leveren via een zorgkantoor. De individuele zorgafspraken van individuele inwoners van een wooninitiatief blijven dan de basis voor de zorgvraag in plaats van collectieve … Lees meer

Huisarts wil zorg bij verstandelijke beperking verbeteren

Huisarts

Door nieuwe wet- en regelgeving kunnen huisartsen meer mensen met een verstandelijke beperking in hun praktijk gaan krijgen. Dit baart ze zorgen, want zij vinden dat hun zorg aan deze mensen op een aantal punten verbeterd kan worden, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in Huisarts & Wetenschap.

Lees meer

Zorgplannen leggen kosten onevenredig bij werkgevers

Werkgevers en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid voorzien een kostenexplosie als de plannen van het kabinet doorgaan om de vergoeding van de langdurige zorg te reorganiseren. Het idee is om deze zorg te gaan betalen uit ziektekostenpremies. Werkgevers en werknemers krijgen hierdoor te maken met grote lastenstijgingen.

Lees meer