Aantal arbeidsongeschikten drastisch gedaald

Sinds de invoering van de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) eind 2005 is het aantal langdurig zieken drastisch gedaald. De jaarlijkse instroom is nu nog maar een derde van wat ze geweest is. Dit is veel lager dan bij de