VWA beoordeelt mogelijke risico’s van vulkaanas op landbouwgewassen

Door de uitbarsting van de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull wordt vulkaanas met de lucht meegevoerd naar Nederland. Door de grote afstand komt maar een kleine hoeveelheid door wind en regen terecht op onze landbouwgewassen. Het bureau Risicobeoordeling onderzoekt óf en zo ja bij welke hoeveelheid, vulkaanas op landbouwgewassen gezondheidsrisico’s kan veroorzaken voor mens en dier. Het bureau Risicobeoordeling gebruikt hiervoor de gegevens van een onderzoeksinstituut in IJsland en van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM.