Schmallenbergvirus op 40 schapenbedrijven en 1 geitenbedrijf

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft op dit moment van 157 bedrijven een melding ontvangen van verschijnselen die kunnen wijzen op een besmetting met het Schmallenbergvirus. Het gaat om 92 schapenbedrijven, 62 rundveebedrijven en 3 geitenbedrijven. Op 40 schapenbedrijven en 1 geitenbedrijf is het virus aangetoond. Op 43 bedrijven is het virus niet aangetoond. Op 73 bedrijven loopt nog onderzoek. Dit schrijft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Meer schapenbedrijven met misvormd geboren lammeren

Op dit moment, woensdag 21 december 2011, zijn er 30 schapenbedrijven bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) bekend waar misvormd geboren lammeren zijn aangetroffen. Daarnaast zijn er nog 16 bedrijven die contact hebben opgenomen met de GD omdat zij ook te kampen hebben met verschijnselen die kunnen wijzen op een infectie. Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) heeft inmiddels bij 13 van 27 onderzochte lammeren het Schmallenbergvirus aangetoond. In de monsters van twee misvormde kalveren die zijn onderzocht, is het virus niet aangetroffen.

Lees meer

Risico Schmallenbergvirus voor mensen lijkt klein

Op 15 december 2011 is het Schmallenbergvirus onder Nederlandse lammeren aangetroffen. Het virus is vernoemd naar de Duitse plaats Schmallenberg, waar het virus in november onder runderen werd aangetroffen. Zowel koeien als schapen kunnen ziek worden van dit virus. Uit een eerste onderzoek van het RIVM, het Centraal Veterinair Instituut (CVI) en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) blijkt dat overdracht van dit virus naar de mens tot nu toe niet is aangetoond.

Lees meer