Minder broeikasgassen in 2011

In 2011 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland ruim 6,5 procent lager dan in 2010. De daling van het energieverbruik met bijna 7 procent is hiervan de oorzaak. De uitstoot ligt 8 procent onder het niveau van 1990, het basisjaar van het Kyotoprotocol.