Staatsaansprakelijkheid biedt mogelijk juridisch kader bij klimaatverandering

Het staatsaansprakelijkheidsrecht kan bij schadelijke effecten door klimaatverandering een juridisch kader bieden voor claims tussen staten. Daarbij is een rechterlijk bevel nodig op basis van ‘de plicht tot beëindiging’. Dit is nodig om dat de internationale klimaatregeling geen aansprakelijkheidsmechanisme kent.

Lees meer

De wereld wil klimaataanpak, wereldleiders niet

De internationale gemeenschap is er op de klimaattop van de Verenigde Naties in Doha weer niet in geslaagd om geloofwaardige stappen te zetten die de opwarming van de aarde tegengaan.

Nature Kid / Argentina

Terwijl rijke en arme landen inmiddels hard worden geraakt door de gevolgen van klimaatverandering, slaagden de onderhandelaars er de afgelopen twee weken zelfs niet in om te voldoen aan de laagste verwachtingen.

Lees meer

Kyoto Protocol verlengd

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu is tevreden over de uitkomsten van de klimaattop in Doha, de hoofdstad van Qatar. “Ik wil natuurlijk altijd meer. Wij en de EU hebben er tenslotte hard aan getrokken, maar ik ben tevreden met de uitkomst. Het Kyoto Protocol wordt verlengd tot 2020, we werken constructief verder aan een nieuw klimaatinstrument voor vanaf 2020 en er zijn afspraken over klimaatfinanciering”, zo zei de bewindsvrouw na afloop.

The Kyoto Protocol

Nederland en de EU hebben zich de laatste dagen tot het uiterste ingespannen om tot klimaatafspraken te komen. Tijdens de zogeheten CoP (Conference of the Parties) in Doha ging het over 3 dingen: de verlenging van het Kyoto Protocol tot 2020, een nieuw klimaatinstrument vanaf 2020 en klimaatfinanciering.

Lees meer

Slap klimaatakkoord door gebrek aan ambitie

Na twee weken van onderhandelen en een verlenging van anderhalve dag hebben regeringen weer gefaald in het maken van harde afspraken om klimaatverandering aan te pakken. In het Zuid-Afrikaanse Durban werd een slap akkoord bereikt. Belangrijke besluiten over verlenging van het Kyoto-protocol dat eind 2012 afloopt zijn uitgesteld en door de onduidelijke afspraak om pas vanaf 2020 een wereldwijd klimaatverdrag over reductie van broeikasgassen in werking te laten treden dreigt een opwarming van meer dan twee graden Celcius.

Lees meer