Kwaliteit kinderdagverblijven beter in kaart gebracht

Kinderdagverblijven moeten, net als scholen, een duidelijker stempel krijgen dat aangeeft of ze bijvoorbeeld zwak of excellent zijn. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid donderdag 14 februari 2013 in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij zijn visie op toezicht en handhaving in de kinderopvang schetst.

Kwaliteitsbewaking gezondheidszorg kan nog beter

Op 1 september heeft de externe onderzoekscommissie van het Medisch Spectrum Twente (commissie Lemstra) een onthutsend rapport gepresenteerd over een neuroloog die jarenlang in dit ziekenhuis disfunctioneerde. Het blijft naar de mening van de KNMG en de Orde van groot belang om de verantwoordelijkheden van de verschillende spelers in het ziekenhuis met betrekking tot kwaliteit nog beter te regelen. De betreffende neuroloog heeft gedisfunctioneerd en schade berokkend aan veel patiënten.

Ziekenhuisbestuur moet kwaliteit zichtbaar stimuleren

Samenhang tussen kwaliteitsmaatregelen én het leiderschap van ziekenhuisbestuurders zijn bepalend voor de mate waarin medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals landelijke kwaliteitsnormen volgen. Dat blijkt uit onderzoek waarop Michel Dückers op 9 september 2009 promoveert aan de Universiteit Utrecht.