Allochtone moeders maken inhaalslag in gebruik van kraamzorg

Bijna alle vrouwen die bevallen, maken gebruik van kraamzorg. Dit is echter minder het geval bij vrouwen van niet-westerse allochtone afkomst dan bij autochtone vrouwen. Het aandeel niet-westerse allochtone vrouwen dat gebruik maakt van kraamzorg is wel toegenomen. De ondervraagde vrouwen zijn meestal heel tevreden over de ontvangen kraamzorg.

VVT Kraamzorg boven landelijk gemiddelde

De kraamzorg van VVT Zorgverleners wordt bovengemiddeld beoordeeld. Dit blijkt uit een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek van zorgverzekeraar Achmea, waarvan de uitkomsten vorige week bekend gemaakt werden. Zorgklanten beoordelen de kraamzorg met het cijfer 9.

Kraamcentrum Thebe Olivijn draagt bij aan terugdringen babysterfte

Het TweeSteden ziekenhuis Tilburg heeft als eerste in de Nederlandse kraamzorg een risicovolle Kraamoverdracht kunnen elimineren. Maandag 5 december 2011 is de eerste patiënt/cliënt opgenomen op Kraamcentrum Thebe Olivijn. Een uniek kraamcentrum dat tot stand gekomen is door een intensieve samenwerking tussen kraamzorginstantie Thebe, eerstelijns verloskundige praktijken en het TweeSteden ziekenhuis Tilburg. Thebe Olivijn heeft tien kraamsuites en maakt onderdeel uit van het Moeder en Kindcentrum van het TweeSteden Ziekenhuis. Thebe Olivijn werkt samen met alle verloskundigen in de regio Tilburg en Waalwijk.

Zwangere vrouwen aan het woord in nieuw cliëntenpanel

Zwangere en pas bevallen vrouwen kunnen straks hun stem laten horen over de verloskundige zorg. De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) en het NIVEL lanceerden woensdag 14 september 2011 het Nederlands Panel Zwangeren.

Informatieavond Kraamperiode en veilig slapen

Op woensdag 6 juli 2011 is er een informatieavond over de kraamperiode en veilig slapen. VVT Zorgverleners en Dingel & Dein organiseren deze gratis informatieavond voor aanstaande ouders die kraamzorg bij VVT Zorgverleners afnemen.

Cliënten opnieuw positief over kraamcentrum Rode Kruis Ziekenhuis

Regionale Kraamzorg Midden Kennemerland, het kraamcentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis, is opnieuw positief beoordeeld door cliënten. Dit blijkt uit onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau TRIQS onder nieuwbakken moeders en vaders naar de tevredenheid over het kraamcentrum. Eerder dit jaar