Dwangsom voor huisartsen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht twee huisartsen tot het betalen van een dwangsom omdat zij weigerden mee te werken aan een kostenonderzoek. De huisartsen leverden niet binnen de gestelde termijn informatie aan over hun inkomsten en praktijkkosten, ondanks waarschuwingen van de NZa. Het aanleveren van deze informatie is verplicht en noodzakelijk om tot juiste tarieven voor huisartsenzorg te komen.

Lees meer

Iedere euro in jeugdgezondheidszorg levert € 11 op

Paul Huijts, directeur-generaal Volksgezondheid van VWS, ontving dinsdagochtend 3 april 2012 het rapport van het onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de jeugdgezondheidszorg in Nederland dat door Verdonck, Klooster & Associates in opdracht van ActiZ is uitgevoerd.

De resultaten zijn glashelder: alle inwoners van Nederland hebben één jaar gezondheidswinst te danken aan jeugdgezondheidszorg. En iedere euro die jaarlijks in de jeugdgezondheidszorg wordt geïnvesteerd, levert elf euro op. De JGZ doet haar werk dus niet alleen goed, maar ook goedkoop!

Lees meer