Extra zuurstof kan schadelijk zijn

Patiënten met kortademigheid of een laag zuurstofgehalte krijgen in de ambulance en het ziekenhuis vaak standaard extra zuurstof toegediend. In veel gevallen kan dit schadelijk zijn voor de patiënt en zelfs extra sterfgevallen tot gevolg hebben. Artsen van de afdeling interne geneeskunde van VUmc deden onderzoek naar het toedienen van extra zuurstof en publiceren woensdag 11 januari 2011 hun bevindingen als online-publicatie in het Amerikaanse tijdschrift Archives of Internal Medicine.

Lees meer