Troonswisseling: een Koningsboom voor elke gemeente

Ter gelegenheid van de komende Troonswisseling heeft Stichting Nationale Boomfeestdag en de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, in overleg met de Rijksvoorlichtingsdienst, het initiatief genomen om speciaal voor dit doel Koningsbomen te telen en een uniek sierhek te laten ontwerpen.

Hare Majesteit de Koningin, Toespraak 28 januari 2013 © RVD
Hare Majesteit de Koningin, Toespraak 28 januari 2013 © RVD

Sinds het ontstaan van het Nederlandse Koningshuis is het een mooie en lange traditie om bij iedere abdicatie een zogenoemde Koningslinde te planten, meestal met een mooi sierhek eromheen geplaatst. In tal van gemeenten herinneren inmiddels monumentale Koningslindes aan het begin van het koningschap van de koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix.

Lees meer

Koningin Beatrix bij Majoor Bosshardt Jubileum Gala

Hare Majesteit de Koningin is vrijdagavond 11 mei 2012 aanwezig bij het Majoor Bosshardt Jubileum Gala in de Westergasfabriek in Amsterdam. Het gala is de start van het jubileumweekend ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het Leger der Heils.

Hare Majesteit de Koningin

Tijdens het Majoor Bosshardt Gala vinden diverse optredens plaats. De kandidaten komen voor uit het werkveld van het Leger des Heils. Deze mannen, vrouwen of kinderen zijn winnaars van de voorrondes van het jaarlijkse de Kunst- en theaterprogramma dat door het Leger wordt georganiseerd.

Lees meer

Van ontwikkelingssamenwerking naar mondiaal burgerschap

De oude relatie van wij en zij, Noord en Zuid, gever en ontvanger is voorbij. Het gaat er nu om mensen bewust te maken van de mondiale wederzijdse afhankelijkheid, verbondenheid en dus ook gezamenlijke verantwoordelijkheid voor mondiale problemen. Dat is de nieuwe opdracht voor NCDO: centrum voor internationale samenwerking en mondiaal burgerschap.

Koningin Beatrix speelt op verjaardag NCDO het Earth Charter spel met Lynn Zebeda en Ama van Dantzig.

Op zaterdag 4 februari 2012 wijdde NCDO, in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin, een bijeenkomst aan deze verschuiving binnen het denken en doen in internationale samenwerking. Nederlandse en internationale sprekers en afgevaardigden uit politiek, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en samenleving gaven samen inhoud aan dit thema.

Lees meer