Europese samenwerking in de aanpak van exotische muggen

Aziatische tijgermugAziatische tijgermug

De Europese landen hebben een raamwerk aangenomen over het monitoren en bestrijden van invasieve exotische muggen en van de ziektes die deze muggen kunnen overdragen. Het kader geeft aanbevelingen om dit probleem te lijf te gaan.

Nieuw vaccin tegen knokkelkoorts stap dichterbij

Dengue, of knokkelkoorts, is een virusziekte die wordt overgebracht door beten van een (sub)tropische mug. Jaarlijks raken 50 tot 100 miljoen mensen geïnfecteerd. Dde laatste decennia doen zich steeds meer ernstige gevallen voor.

Nieuw vaccin tegen knokkelkoorts stap dichterbij

Het menselijk afweersysteem, dat het lichaam tegen een eerste infectie met het dengue-virus beschermt, kan het virus bij een herhaalde infectie juist extra schadelijk maken. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Izabela Rodenhuis.