Medewerkers ziekenhuizen kennen Raad van Toezicht niet

Bestaande regelingen om risicovolle situaties te melden zijn onbekend en Raden van Toezicht in ziekenhuizen staan op té grote afstand van de medewerkers. Mede daardoor worden misstanden niet gemeld en kunnen Raden van Toezicht niet goed functioneren.