Zorgverzekeraars ondersteunen klinische registraties DICA

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) steunt de komende drie jaar het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) in de ontwikkeling van tien klinische registraties. ZN stelt namens de zorgverzekeraars middelen beschikbaar om klinische registraties verder te ontwikkelen voor onder andere slokdarm-, maag-, borst- en longkanker en nieuwe registraties op te zetten.

Met behulp van klinische registraties legt een medisch specialist het verloop van een chirurgische ingreep vast. De specialist kan de effectiviteit van zijn behandelingen vergelijken met collega’s. De vergelijkingen leveren betrouwbare informatie op die kwaliteit en doelmatigheid van zorg kan verbeteren.

Klinische studie naar griep bij ouderen van start

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) start in november 2011 een klinische studie om de ziekteverwekkers van griepachtige verschijnselen bij ouderen in kaart te brengen. Het onderzoek kan belangrijke informatie opleveren voor de bestrijding van griep en andere luchtweginfecties onder de bevolking.