Staatsaansprakelijkheid biedt mogelijk juridisch kader bij klimaatverandering

Het staatsaansprakelijkheidsrecht kan bij schadelijke effecten door klimaatverandering een juridisch kader bieden voor claims tussen staten. Daarbij is een rechterlijk bevel nodig op basis van ‘de plicht tot beëindiging’. Dit is nodig om dat de internationale klimaatregeling geen aansprakelijkheidsmechanisme kent.

Lees meer

Slap klimaatakkoord door gebrek aan ambitie

Na twee weken van onderhandelen en een verlenging van anderhalve dag hebben regeringen weer gefaald in het maken van harde afspraken om klimaatverandering aan te pakken. In het Zuid-Afrikaanse Durban werd een slap akkoord bereikt. Belangrijke besluiten over verlenging van het Kyoto-protocol dat eind 2012 afloopt zijn uitgesteld en door de onduidelijke afspraak om pas vanaf 2020 een wereldwijd klimaatverdrag over reductie van broeikasgassen in werking te laten treden dreigt een opwarming van meer dan twee graden Celcius.

Lees meer