Maasstad ziekenhuis Rotterdam onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam per direct onder verscherpt toezicht voor een periode van twee maanden. Zij doet dit omdat zij er onvoldoende vertrouwen in heeft dat de raad van bestuur van het ziekenhuis op korte termijn de juiste maatregelen treft om

Lees meer